Prindi

Vastuvõtt

"Mida tehnoloogiapõhisemaks muutub Eesti majandus ja ettevõtlus, seda rohkem saab neil olema vajadust humanitaar- ja sotsiaalteaduslike kompetentside järele. Ning mida küpsemaks muutub IT kui tehnoloogia, seda rohkem on selle edasisel arendamisel vaja humanitaar- ja sotsiaalteaduslikke kompetentse," RNI teadur Dr. Erkki Karo 2015. aastal ilmunud arvamusloos "Tulevikuoskuste otsinguil".

Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng õppekaval õppimist on võimalik alustada septembris (sügissemestril).

Info vastuvõtu ja sisseastumiskatsete korraldusliku poole kohta 2023/2024 õppeaastaks TalTech vastuvõtu lehel.